Vindkraft i Dunker
30/03/2013

A2000 säger nej  och anser att de boende i föreningen Dunker och Gryt har framfört befogad kritik mot etableringen. De närboende skall ha stort inflytande i en sådan fråga som berör dom i så stor utsträckning. 

Den planerade vindkraftsparken tillför dessutom inte något positivt i form av fler varaktiga arbetstillfällen, ökad inflyttning eller bättre ekonomi för kommunen.


Det finns många relevanta kommentarer från bygden som stödjer ett nej. tex att exploateringen står i strid med Miljöbalken då platsen där det är tänkt att vindkraftverken ska byggas gränsar till områden klassade som riksintresse för friluftsliv och kulturmiljö. Vindkraftverken skulle skada riksintresset, menar Dunkers och Gryts representatner, och då är det enligt Miljöbalken riksintresset som ska väga tyngst.


Vindkraft som sådan invänder sig varken A2000 eller den lokala föreningen sig emot, men platsen för det aktuella projektet anses sällsynt illa vald.

Lars Falk Lars FalkTillbaka