Våra förtroendevalda 2010-2014

Kultur- och fritidsnämnden
 Småföretagare, Flen  tel 10168

Socialnämnden
 PA-konsult, Skebokvarn  tel 31370
 Fritidspedagog  tel 24937

Tekniska nämnden
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730

Flens Bostads AB, styrelse

Folkhälsorådet

Miljörådet

Flens Fastighetsbolag AB styrelse
 Ingenjör, Flen  tel 12569

Kommunstyrelse
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Läkare, Flen  tel 14404

Kommunfullmäktige
 PA-konsult, Skebokvarn  tel 31370
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Läkare, Flen  tel 14404
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730
Dick Karlsson, Brandman, Sparreholm  tel 30734

Arbetsmarknad- och utbildningsnämnd
 Redovisn.administratör, Flen 

Bygg-, miljö-, och räddningsnämnden
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730
Dick Karlsson, Brandman, Sparreholm  tel 30734