Våra förtroendevalda 2010-2014

Kommunstyrelse
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Läkare, Flen  tel 14404

Kommunfullmäktige
 PA-konsult, Skebokvarn  tel 31370
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Läkare, Flen  tel 14404
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730
Dick Karlsson, Brandman, Sparreholm  tel 30734

Arbetsmarknad- och utbildningsnämnd
 Redovisn.administratör, Flen 

Bygg-, miljö-, och räddningsnämnden
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730
Dick Karlsson, Brandman, Sparreholm  tel 30734

Kultur- och fritidsnämnden
 Småföretagare, Flen  tel 10168

Socialnämnden
 PA-konsult, Skebokvarn  tel 31370
 Fritidspedagog  tel 24937

Tekniska nämnden
 Lärare, Mellösa  tel 13730
 Tandläkare, Mellösa  tel 13730

Flens Bostads AB, styrelse

Folkhälsorådet

Miljörådet

Flens Fastighetsbolag AB styrelse
 Ingenjör, Flen  tel 12569