Därför höjer vi skatten med 75 öre i Flen!
31/10/2011

Den ekonomiska krisen slår hårt också mot vår kommun med mindre skatteintäkter och ökade krav på försörjningsstöd.
För att slippa göra neddragningar på våra prioriterade områden skola och äldreomsorg har vi beslutat höja skatten med 75 öre vilket ger 21 milj till kommunkassan. Av dessa kommer 10-12 mij att gå till ökad kvalitet i äldreomsorgen bl.a genom det nya fina särskilda äldreboendet vid Slottsskogen som står klart vid årsskiftet, några extra  milj kommer också att öronmärkas till skolan för resultathöjande åtgärder för våra elever.
Via vårt tidigare skolprojekt har därutöver 3 milj reserverats för insatser gentemot grundskolan de närmaste åren.
Men vi genomför också besparingar bl.a. 3 milj för 2012, som dock inte skall påverka verksamheterna.
Övrigt från budgeten är bl.a. att vi startat ett gruppboende för ungdomar med funktionshinder på Salstagatan och planerar ett ytterligare på Bolmängen.
Kvinnojouren Malva får 400 tkr per år. Tack vare skattehöjningen kan vi i svåra tider alltså göra viktiga insatser som höjer kvaliteten i våra verksamheter.
Dessutom budgeteras ett överskott på 6 milj 2012 och min personliga uppfattning är att delar av detta skall kunna användas till åtgärder som stärker kommunen och ökar befolkningen t.ex mer resurser till näringslivskontoret.
Avslutningsvis så har skatten inte höjts i Flen på 30 år och vi kan i längden inte i vår kommun med väldigt många olika servicekrävande kommundelar, ha en skattesats som väsentligen understiger den vi har i E-tuna, K-holm och Gnesta. Med nuvarande höjning kommer vi obetydligt över dessas skattesats.


Lars Falk 
Tillbaka