ARTIKLAR

Politikerarvoden
22/01/2006 - Kommunstyrelse
Alternativ 2000 säger Nej till ökade politikerersättningar. Pengarna kan användas bättre!
Läs mer

Partistöd
12/01/2006 - Kommunstyrelse

Arvodeskommittén har på förslag att höja partiernas ekonomiska stöd inför kommande val.


Läs mer

Bostadspolitiken och Flens Bostads AB
08/12/2005 - Allmänt
Flen är i kraftigt behov av en bostadspolitik. Kommunen är under en stark förändring som del i Stockholmsregionen samtidigt som näringslivet snabbt förändras. Kommunens eget Bostadsbolag är ett verktyg men inte det enda verktyget. Oavsett vilken inställning det finns till allmännyttans särställning i samhället så är det en viktig resurs i kommunen som måste nyttjas på bästa sätt med givna förutsättningar.

Läs mer

Pages: previous 1 2 3 4 5