ARTIKLAR

Svar på insändare Usel snöröjning i Hälleforsnäs
02/02/2010 - Tekniska nämnden

Läs mer

Socialnämndens mål för år 2010
21/01/2010 - Socialnämnden


Socialnämnden har nu tagit beslut om målen för 2010, exempel på mål:

 

  • Att Socialnämnden ska samverka med bostadsbolaget och övriga fastighetsägare i syfte att motverka vräkningar.

Läs mer

För stora neddragningar på skolan -A2 emot
02/01/2010 - Barn- och utbildningsnämnden

Vid senaste Barn och utbildningsnämnd den 17 dec röstade borgerliga och (s) för förvaltningens förslag som innebär att hela 17 tjänster skulle bort hösten2010. Helt orimligt och inte behövligt anser vi i A2
och röstade emot förslaget.


Läs mer

Budget 2010 antagen i närmast oförändrat skick
07/11/2009 - Allmänt

Majoritetens Budgetförslag för 2010 antogs på kf den 5/11 i närmast oförändrat skick.
Borgerliga alliansen utan gemensamt budgetförslag.
Lars Falk


Läs mer

Frysta politikerarvoden
14/06/2009 - Allmänt
I tider av besparingar måste självfallet också politikerna hålla igen - Vi i A2 vill därför att arvodena fryses och också att man omprövar arvodenas koppling till riksdagsarvodena.
Lars Falk
Läs mer

Skjortan -tillbaka till ursprungside´n
14/06/2009 - Allmänt

Läs mer

Skjortan -tillbaka till ursprungside´n?
14/06/2009 - Kultur- och fritidsnämnden

Det ekonomiska läget för kommunen är mycket kärvt.
Investering på 10 milj för 2009 i Skjortan flyttas -billigare lösningar söks. Lars Falk


Läs mer

Skolgrupp bildad i A2
03/04/2009 - Barn- och utbildningsnämnden

För att aktivera vårt arbete med barn och skola som är en profilfråga för A2 har vi bildat en skolgrupp.

Lars Falk


Läs mer

Tufft ekonomiskt läge
03/04/2009 - Allmänt

Vikande skatteintäkter p.g.a. lågkonjunktur drabbar nu kommunerna runt om i landet. Någon större hjälp från regeringen finns inte i sikte för 2009.
Förhoppningsvis dock för 2010 som ser ut att bli ett synnerligen tufft år.


Läs mer

Sigridslunds skola nedlagd i kf
02/03/2009 - Barn- och utbildningsnämnden
Med 27-18 beslutade kf att lägga ner Sigridslund skola som är alldeles för liten.Genom nedläggning frigörs resurser till barn i behov av specialinsatser

Lars Falk
Läs mer

Pages: previous 1 2 3 4 5 next