ARTIKLAR

ALTERNATIV 2000 - DET BLOCKFRIA LOKALA ALTERNATIVET
19/09/2010 - Allmänt

Läs mer

A2000 lista till valet till Kf 2010
18/09/2010 - Allmänt

Läs mer

Skolpolitisk strategi
26/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

 

Alternativ 2000 har nu tagit fram en skolpolitisk strategi "Så får vi Sörmlands bästa skola där alla får lyckas"

 


Läs mer

Integrationspolitisk strategi
25/08/2010 - Allmänt

Alternativ 2000 har arbetat fram en integrationspolitisk strategi som kommer att presenteras på denna hemsida.

 

 


Läs mer

Svar på debattartikel i lokalpress från Moderaterna kallad ”Tomma löften om skolpengar i Flen”.
24/08/2010 - Allmänt, Tekniska nämnden

Läs mer

Inga tomma ord från A2 ang skolan
23/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

Svar på Flensmoderaters angrepp på Alt 2000 om skolan i debattartikel den 20/8 i EK.


Läs mer

Annons: Samverkan i lokalpolitiken
22/08/2010 - Allmänt

A2 Samverkan är viktigt för att nå resultat


Läs mer

Annons: Vi ställer upp för skolan
22/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

Skolan är viktigt för A2


Läs mer

Lokala partier minskar blockpolitiken i kommunerna.
25/03/2010 - Allmänt

I Flens kommun genomfördes i höstas ett projekt där kommunens politiker besökte 128 företag för att skapa en god dialog mellan företagare och kommun. Dessa företag kom med många olika synpunkter på hur vi politiker kan medverka till att skapa ett bättre företagarklimat i kommunen - en viktig synpunkt var att vi borde ha mer politiskt samarbete över blockgränser i kommunen.


Läs mer

Debattartikel Driftsformer
05/02/2010 - Allmänt

Kvalitet går före driftsform


Läs mer

Pages: previous 1 2 3 4 5 next