ARTIKLAR

Skolpolitisk strategi
26/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

 

Alternativ 2000 har nu tagit fram en skolpolitisk strategi "Så får vi Sörmlands bästa skola där alla får lyckas"

 


Läs mer

Inga tomma ord från A2 ang skolan
23/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

Svar på Flensmoderaters angrepp på Alt 2000 om skolan i debattartikel den 20/8 i EK.


Läs mer

Annons: Vi ställer upp för skolan
22/08/2010 - Allmänt, Barn- och utbildningsnämnden

Skolan är viktigt för A2


Läs mer

För stora neddragningar på skolan -A2 emot
02/01/2010 - Barn- och utbildningsnämnden

Vid senaste Barn och utbildningsnämnd den 17 dec röstade borgerliga och (s) för förvaltningens förslag som innebär att hela 17 tjänster skulle bort hösten2010. Helt orimligt och inte behövligt anser vi i A2
och röstade emot förslaget.


Läs mer

Skolgrupp bildad i A2
03/04/2009 - Barn- och utbildningsnämnden

För att aktivera vårt arbete med barn och skola som är en profilfråga för A2 har vi bildat en skolgrupp.

Lars Falk


Läs mer

Sigridslunds skola nedlagd i kf
02/03/2009 - Barn- och utbildningsnämnden
Med 27-18 beslutade kf att lägga ner Sigridslund skola som är alldeles för liten.Genom nedläggning frigörs resurser till barn i behov av specialinsatser

Lars Falk
Läs mer

Nedläggning av Sigridslunds skola
05/12/2008 - Barn- och utbildningsnämnden

Alternativ 2000 beredd att lägga ner skolverksamheten i Sigridslund  för att kunna fördela våra lärarresurser till så många elever som möjligt i
kommunen.


Läs mer