ARTIKLAR

2
03/09/2014 - Allmänt

Alternativ 2000 och valet

Javisst kan  man rösta på Alternati 2000 i kommunvalet den 14 aug


Läs mer

3
03/09/2014 - Allmänt

 Alternativ 2000 och valet

Javisst kan man rösta på Alternativ 2000 i kommunvalet den 14 sept. Tag en blank valsedel avseende kommunvalet och skriv till på sedeln Alternativ 2000 och ett personnamn (viktigt!) på en A2-are. Skulle A2 få in någon/några i fullmäktige kommer dessa att göra sitt absolut bästa för att motsvara förtroendet. Lars Falk Ordf Alternativ 2000   


Läs mer

Flens Idrott i Sörmlands Radion
24/04/2013 - Allmänt, Kultur- och fritidsnämnden

Yvonne N Gauffin deltog i P4 Sörmlandsradions  idrottsdebatt, där flera av Flens idrottsföreningar
och kommunens politiska partier deltog.


Läs mer

Konstgräs på gång i kommunen.
23/04/2013 - Allmänt

Alternativ 2000 säger ja till Malmköpings IF:s satsning på egen plan och även ja till en förstudie avseende konstgräsplan på Hammarvallen


Läs mer


09/04/2013 -

Överskott 2012

Kommunen gör ett överskott för 2012 på 11 milj och räknar man in bolagen blir dett ett plus på 17 milj för "kommunkoncernen" vilket ger vissa möjligheter.


Läs mer

Skjortan på gång
30/03/2013 - Allmänt

Fullmäktige har nu äntligen tagit beslut i en för A2000 mycket prioriterad fråga.Det gäller ombyggnad av gamla skjortfabriken till ett allaktivitetshus


Läs mer

Vindkraft i Dunker
30/03/2013 - Allmänt

A2000 säger nej  och anser att de boende i föreningen Dunker och Gryt har framfört befogad kritik mot etableringen. De närboende skall ha stort inflytande i en sådan fråga som berör dom i så stor utsträckning. 

Den planerade vindkraftsparken tillför dessutom inte något positivt i form av fler varaktiga arbetstillfällen, ökad inflyttning eller bättre ekonomi för kommunen.


Läs mer

Järnvägshotellet
28/03/2013 - Allmänt

Järvägshotellet återuppstår

Nu växer ett friskt järnvägshotell fram under presenningen
Vi ser det som en seger för oss i A2000 som tillsammans med andra aktörer kämpat för att bevara detta kulturhus.
Ett bra bevis på att långsiktigt och envist engagemang bär frukt till slut.


Läs mer

Därför höjer vi skatten med 75 öre i Flen!
31/10/2011 - Kommunstyrelse

Den ekonomiska krisen slår hårt också mot vår kommun med mindre skatteintäkter och ökade krav på försörjningsstöd.
För att slippa göra neddragningar på våra prioriterade områden skola och äldreomsorg har vi beslutat höja skatten med 75 öre vilket ger 21 milj till kommunkassan. Av dessa kommer 10-12 mij att gå till ökad kvalitet i äldreomsorgen bl.a genom det nya fina särskilda äldreboendet vid Slottsskogen som står klart vid årsskiftet, några extra  milj kommer också att öronmärkas till skolan för resultathöjande åtgärder för våra elever.
Via vårt tidigare skolprojekt har därutöver 3 milj reserverats för insatser gentemot grundskolan de närmaste åren.
Men vi genomför också besparingar bl.a. 3 milj för 2012, som dock inte skall påverka verksamheterna.
Övrigt från budgeten är bl.a. att vi startat ett gruppboende för ungdomar med funktionshinder på Salstagatan och planerar ett ytterligare på Bolmängen.
Kvinnojouren Malva får 400 tkr per år. Tack vare skattehöjningen kan vi i svåra tider alltså göra viktiga insatser som höjer kvaliteten i våra verksamheter.
Dessutom budgeteras ett överskott på 6 milj 2012 och min personliga uppfattning är att delar av detta skall kunna användas till åtgärder som stärker kommunen och ökar befolkningen t.ex mer resurser till näringslivskontoret.
Avslutningsvis så har skatten inte höjts i Flen på 30 år och vi kan i längden inte i vår kommun med väldigt många olika servicekrävande kommundelar, ha en skattesats som väsentligen understiger den vi har i E-tuna, K-holm och Gnesta. Med nuvarande höjning kommer vi obetydligt över dessas skattesats.


Lars Falk 


Läs mer

Valresultatet
26/10/2010 - Allmänt

Valresultat: A2 fortfarande kommunens tredje största parti i  Flens kommun.

Lars Falk                                    

 

                                           

 

 


Läs mer

Pages: 1 2 3 4 5 next