Skjortan på gång
30/03/2013

Fullmäktige har nu äntligen tagit beslut i en för A2000 mycket prioriterad fråga.Det gäller ombyggnad av gamla skjortfabriken till ett allaktivitetshus


Under lång tid har A2000 verkat för ett allaktivitetshus i gamla skjortfabriken. Äntligen har nu fullmäktige gett Fastighetsbolaget i uppdrag att handla upp renoveringen av fastigheten till ett allaktivitetshus för ungdomar och föreningsliv. Lokalerna kommer att göras mycket flexibla för att tillgodose olika verksamheter. De kommer också att inrymma vissa undervisningslokaler samt också förstås Fritidsgården.

Närmast kommer nu informationen till allmänheten att intensifieras liksom framöver diskussioner med ungdomar och föreningslivet om användningsområden. Allaktivitetshuset var en viktig valfråga för oss i A2 och vi är nu mycket glada över att Skjortan är på gång. Man räknar med start av verksamheten kring årsskiftet 2014/2015.  Lars FalkTillbaka